За нас

Дас Капитал – 30 години опит в сверите на търговия, строителство и недвижими имоти, хотелиерство и туризъм, яхти и др.