Политика на поверителност

Защита на лични данни
Аркутино Резиденсес спазва строги правила и етични принципи при обработване на лични данни / в това число имена, адрес, вкл. адрес на електронна поща, ЕГН, мобилен номер, номера на лични документи, банкови сметки. Ние имаме задължението да обработваме личните данни законосъобразно, при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Ние събираме личните Ви данни за конкретни, точно определени и законни цели и да не ги обработваме допълнително по начин, несъвместим с тези цели. Ние поддържаме личните Ви данни във вид, който позволява да Ви идентифицираме за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които данните са ни нужни. Може да използваме данните, които Вие ни предоставяте, за да Ви уведомяваме за нови наши услуги и промоции. Ако не желаете да получавате информация за услугите ни, моля да ни уведомите.
С приемането на настоящите ОУ Вие се съгласявате „АРКУТИНО“ ЕАД да съхранява и обработва личните Ви данни, включително такива съхранявани на видеозаписи, снети чрез технически средства за наблюдение и давате свободната си воля да бъдете заснеман/а чрез постоянно видеонаблюдение в общите помещения на Аркутино Резиденсе (без стаи, тоалетни и конферентни зали), съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.